تحصیلات دانشگاهی

دکترا

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (1364)

تخصص

بورد تخصصی جراحی عمومی و عروق از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1373)

زیر تخصص

بورد تخصصی جراحی زیبایی از آکادمی بین‌المللی جراحان زیبایی، انگلستان (1385)