افتخارات

انجام جراحی Face Lifting با حداقل برش (روش اندوسکوپیک)

پیشگام در جراحی Mammoplasty و Abdominoplasty

کسب عنوان پایان‌نامه برتر (استاد راهنمای طرح) در دو دوره از جشنواره پایان‌نامه‌های کشور

انجام اولین جراحی پیوند دست (1374)

انجام اولین جراحی چاقی در ایران، بیمارستان شهدای هفتم تیر (1375)

انجام صدها عمل جراحی عروق در بیمارستان‌های پارس، ساسان، تهران کلینیک، باهر، پاستور نو و اقبال (1384-1374)

انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران (1379-1377)

دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز